Disclaimer

Webdesign bureau De Webmakers

Disclaimer webdesignbureau De Webmakers

 

Informatie over de diverse diensten van De Webmakers is te vinden op www.dewebmakers.nl. Door gebruik te maken van de diensten van De Webmakers geeft de gebruiker aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de Leveringsvoorwaarden voorwaarden zoals deze zijn gepubliceerd op deze website en voorts ter inzage liggend ten kantore van De Webmakers, kantoorhoudende te Gorinchem. De Leveringsvoorwaarden waarborgen een rechtmatig online gebruik van de website, beschermt de privacy en vrijwaart De Webmakers tegen ongewenst gebruik van de sites en/of de webservers. Deze Leveringsvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden van De Webmakers.

Artikel 1. Aansprakelijkheid

De Webmakers is niet aansprakelijk voor schade ter zake bezoek aan sites van De Webmakers, het gebruik van Internet door derden en het gebruik van software aanwezig op de sites van De Webmakers. Bezoeker vrijwaart De Webmakers tegen aanspraken van derden ter zake van schade die op enigerlei wijze mocht ontstaan door het bezoek van sites van De Webmakers.

De Webmakers is niet aansprakelijk voor schade naar aanleiding van informatie welke geplaatst is door derden binnen sites van De Webmakers.

Artikel 2. Privacy

De Webmakers zal er alles aan doen om de privacy van de bezoekers te beschermen.

De Webmakers zal alle persoonlijke gegevens zoals adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres die de bezoeker geeft, teneinde gebruik te maken van de sites, alleen aanwenden voor het gebruik waar men toestemming voor geeft.

De bezoeker kan te allen tijde De Webmakers verzoeken de persoonlijke gegevens direct te verwijderen. De Webmakers zal deze gegevens verwijderen en de bezoeker daarvan op de hoogte stellen.

De Webmakers heeft geen verantwoordelijkheid voor informatie die door middel van reclamecampagnes van derden worden verzameld. Het betreft het reageren op direct respons campagnes of het door middel van cookies registreren van niet persoonsgebonden informatie zoals browser type, operating system of service provider.

Artikel 3. Misbruik door derden

De Webmakers is niet aansprakelijk voor misbruik en/of online plaatsing van schadelijke informatie en/of informatie in strijd met het Nederlands Recht, door bezoekers en/of domeinnaamhouders welke virtuele serverruimte hebben gehuurd bij De Webmakers, ongeacht aard van informatie.

In geval van punt 1 zal De Webmakers na melding zo spoedig mogelijk informatie verwijderen. In geval van misbruik, zal De Webmakers alleen informatie verschaffen aan derden op last van de Rechter.
 

Een tevreden klant:
"We werken al jaren met Webdesign Bureau De Webmakers uit Gorinchem. Aanpassingen worden snel gedaan en eventuele problemen worden snel opgelost."

- Bob Harder

Neem contact met ons op

Voor meer informatie over disclaimer